Tradefy SAS склад

История

Началото на Складовия софтуер Tradefy беше сложено през 2016 с окриване на фулфилмънт центъра в Германия. Създаването на фулфилмънта склад, намиращ се на хиляди километри, в държава със значително по-високи нива на работната заплата и цени на наеманите площи, налага и съответните условия:

 • обработка както на малки по размер, така и на едрогабаритни продукти.
 • отдалечен достъп и контрол над работата на персонала.
 • минимален брой заети в склада.
 • оптимално използване на складовото пространство.
 • минимални разходи за компютърна техника – стандартни, широко достъпни десктоп компютри, лаптопи, принтери и баркод четци. 
 • лесни и ясни процедури, които позволяват работа на ниско квалифицирана работна ръка.
 • пълен обхват на дейностите извършвани във фулфилмънт склад – приемане на стока, обработване на поръчки, обработване на връщания и др.
 • клиентите на центъра търябваше да получават в реално време информация за наличност по артикули, данни за продажби, връщане на пратки, както и лесен начин за планиране на доставките.

С други думи пълноценен склад за обработка на онлаин продажби, работещ почти без контрол с минимален персонал, евтино оборудване, но с висока производителност на труда.

Склад Tradefy

Склад Tradefy

За постигането на целите беше нужно да се създаде софтуер, цялостна организация на пространството и стриктни процедури.

 • складово пространство – за оптимално управление, складът е разделен на зони за дребни артикули – стилажи с касетки, за средно големи артикули – стилажи на две нива и за едрогабаритни продукти – палети на пода на скалда.
 • стилажи – височината на стилажите е от същестено значение. Всеки продукт, трябва да е достъпен и на една ръка разтояние, всяко друго решение е свързано с време/хора/пари.
 • софтуер създаването му бе възложено на екип с опит в подобни проекти, но за разлика от норманите програмисти, те участваха и физически в процесите от подготовката на стоката за до предаването на куриерите.
 • хардуер – 2 работни места за приемане на стока, опаковане и етикитане с по един десктоп компютър, принтер за товарителници, принтер за баркодове и баркод четец. Количка за събиране на стока – лаптоп с прилична батерия и баркод четец. Софтуерът е независим от операционната система така че се използват PC както с Windows така и с Linux .
 • процедури – всяка процедура в склада е програмирана и контролирана от софтуера, използват се контроли по времето на работа, които изключват човешкия фактор и позволяват на хора без квалификация и образование да работят с еднакво темпо с опитните работници.

Резултат  двама работника достигнаха 250  изпълнани поръчки за час.

Ново направление

Клиентите на фулфилмънт центровете оцениха леснотата на работа и  ефективността на Tradefy и поискаха да използват софтуера в собствните си складове. Следвайки процедурите заложени в кода и минимална помощ от наша страна, те го внедриха и започнагха да го използват в ежедневните си операции.

Спецификата на техния бизнес се препокриваше на 90% с този на фулфилмънт центовете, но разбира се имаше и нужда от добавяне на някой нови процедури. Програмния екип се справи с тази задача, като това беше абсолючно безплатно за клиентите на Tradefy SAS, тъй като това са допълнения, които са в и нтерес на развитието на софтуера.

Стратегическо партньорство

От средата на м Март 2023 г. Фулхаус Фулфилмънт София започна внедряването на Tradefy SAS в своята дейност.

Разбира се, както всичко друго, работата в България има своите специфики:

 • докато в Европа продажбите се осъществяват през платформите на Амазон, Ибей и Shopify в България се използват собствни онлайн магазини на множество CMS-и, за което добавихме Cloud cart, Convert builder, Emag, Woocomers, Opencart и др. в портфолиото на интеграциите си.
 • особености има и при куриерите, за разлика от другите фулфилмънт центрове тук заради наложените платежи, товарителниците се издават от акаунта на клиента, и отново нашите разработчици се справиха, добавяики интеграции на Direx, Еконт, Спиди, ИМП, Post One и др.

За кого е подходящ Tradefy SAS

Tradefy е създаден и оптимизиран като low cost решение за фулфилмънт при online продажби, в последствие беше развит като пълноценен софтуер за управление на складово стопанство и е подходящ за търговци с над 50 продажби дневно.

Решавайки да използвате Tradefy SAS ще получите:

 • пълен контрол на вашата дейност. Единствено вие давате права на потребителите и разрешавате ревизиране на стоковите наличности, което рефлектира в намаляване нивата на управление и зависимост от конкретни личности.
 • възможност за отдалечен достъп и контрол на работата на склад и търговци в реално време.
 • интеграции с вашите online магазини. Ще можете да получавате всички поръчки от клиентите си на едно място и да ги нареждате за изпълнение с един клик.
 • интеграция с куриерите с които работите. Това ви позволява да изберете наи-евтиния, бърз и надежден куриер за конкретната пратка, да зададете условия за доставка – офис, наложен платеж и др. Tradefy запомня вашите решения и следващия път попълва тези данни за вас. Освен това Tradefy проследява вашите пратки и ви позволява от едно място да видите и да филтрирате всички пратки по тракинг статус независимо от куриера с който са изпратени.
 • пълна информация за стоквите наличности в реално време и лесен начин за планиране на доставки.
 • възможност за управление на цени и количества на листингите в online магазините си от едно място.
 • прозрачен склад с ясни процедури, без зависимост от човешкия фактор.
 • повишаване на производителността и ликвидиране на грешките при подготовката на пратките и комплектоване на стоката за клиенти.

Срок и стойност за внедряване

Tradefy SAS работно място

Внедряването на Tradefy SAS зависи от размера на склада и броя на артикулите с които оперирате.

Типичната процедура включва:

 • импорт на вашата продуктова листа.
 • „закачване“ на вашите online магазини, към интеграциите на Tradefy.
 • „закачване“ на куриерите, с които работите.
 • създаване на карта на вашия склад включваща зали, пътеки стилажи и места. Номериране на стилажите и местата за съхранение на стоки.
 • ревизиране на стоките по местата на които се намират или импорт на стоковите наличности за бърз старт и последващо ревизиране и завеждане към конкретните складови позиции.

Време за изпълнение според обема на склада и желанието на персонала да свърши работата.

Съкратена процедура:

 • импорт на продуктова листа.
 • Настройка на online магазините с интеграциите на Tradefy.
 • настройване на куриерите.
 • импорт на наличностите.

Време за стартиране 2 дни. Това е нова процедура която въведохме за да се избегне първоначалното натоварване на персонала, което води до неглежиране и отлагане на работата по внедряването. Същественото в този случай е че склада продължава да работи „нормално“ и складовата отимизация се извършва постепенно в процеса на изпълнение на текущите дейности.

Срок за внедряване:
 •  подготовка  и създаване на акунт, импорт на артикули, настройка на интеграции и куриери се извършва в рамките на един ден.
 • обучение на персонала – леснотата на процедурите позволяват тяхното усвояване в процеса на работа с минимална помощ.
 • ревизия, това е най-времеемкия процес, но Tradefy SAS позволява два подхода – пълна ревизия и завеждане на стоковите наличности, както и ревизиране в процеса на работа – в този случай търговците постепенно увеличават поръчките изпълнявани през Tradefy, а складът извършва завеждане при изпълнението им. 
 • импорт на стоковите наличности – за по-бърз ефект и улесняване на работата внедрихме процедура заместваща ревизията, завеждането на стоката в склада се извършва посредством файл,  а работата по позиционирането по места се извършва в процеса на обичайната работа след като персонала придобие достатъчно увереност с Tradefy.
 

Оборудване. Броят на работните места, зависи от мащаба на вашия бизнес. Като цяло трябва да се предвидят следните зони като функции:

 1. Работно място за приемане, и подготовка на пратките. За него е нужно:
 •  десктоп компютър с монитор, няма изисквания да е нов и много мощен, както и за конкретна операционна система.
 • принтер за отпечатване на товарителниците – термо принтер с ширина на страницата околу 10см /при по-голяно натоварване препоръчваме да е с отлепване на етикета/.
 • принтер за отпечатване на баркодове, желателно е той да е отделен от този за товарителниците, но може да се ползва един като се сменя хартията.
 • баркод скенер няма изискване да е безкабелен, основното е да чете баркодовете, които използвате.

    2. Подвижно работно място за събиране на стоката:

 • Лаптоп с батерия издържаща поне половин час, няма изисквания за мощност и операционна система, практиката ни показва че стар лаптоп с нова батерия и линукс дистрибуция оптимизирана за компютри с по-скромен ресурс е идеално решение.
 • баркод четец – желателно безкабелен.
 • количка за лаптопа с място за превозване на събраната стока може да я поръчате да ви я изработят,  може и ние да я осигурим.

Абонаментни планове за Tradefy SAS

ЕлементиBaseAdvancedProfesional
Брой SKU100050005000 +
Работни места61010 +
Интегрирани магазини388 +
Интегрирани куриери244 +
    
Цена месец100 лв.200 лв.Запитване
Registration
Български