skladowe ot традефъ

Какво е нужно за един добър склад?

 • Здрави стилажи с голяма вместимост.
 • Добра организация на площите.
 • Софтуер оптимизиран за бързо и лесно изпълнение на всички складови операции.
 • Интграции с онлаин платформите и магазините които използвате.
 • Интеграции с куриерите, позволяващи бързо и лесно генериране на товарителници.
 • Всичко това на цени като за приятели.

Това са нещата които ние правим.

Организация на площите

За да функционира добре и да бъде конкурентноспособен и рентабилен склада трябва да е добре организиран. Какво включва това?

 • Място за приемане на стоката. Разбира се може да минете и без него, но както често се получава при разминаване на платено и доставено прибягвате до разхладителната напитка вода. Но когато отваряте пратките със стока на специализирано място може да документиране всяко несъответствие и да претендирате доказвайки го. Другия плюс е по-високата производителност и коректно завеждане.
 • Място за подготовка на пратките. Работното място за пакетиране и печатане на товарителници е от ключово значение, то ви гарантира производителност, точност и въсможност за документиране.
 • Място където стоката стои до предаване на куриерите. Това е важно за бързото предаване на подготвените пратки в деня в които са подготвяни.
 • Място за съхранение на новата стока до нейното приемане. 
 • Достатъчно складови площи за заскладената стока, които да гарантират бъзо и лесно събиране на заявените количества от всеки един продукт.

Стилажи

От една страна подредбата на стоката във височина е важен фактор при организацията на склада, от друга страна производителността е свързана с достъпността на на всеки отделен продукт. Ако подреждате на голяма височина ще съберете много стока, но ще губите много време в качване и сваляне на палета това е ОК, ако продавате на пале, но ако имате склад за фулфилмънт /независимо дали собствен или го предлагате като услуга/ то тогава трябва да можете да съберете голямо количество разноонбразни стоки в малки количества и въпроса с достъпността идва на дневн ред.

Какво предлагаме ние?

Изграждане на метални стилажи съобразени с вашите нужди, ще ги проектираме заедно като ще се съобразим със стоката която продавате, така че всеки продукт, които пиквате да бъде на една ръка разстояние.

Номериране на позициите на стилажите

За намиране на продукт в Tradefy разчитаме единствено на записите в базата данни, затова всяко място на стилажите се номерира като се генерита етикет с уникален номер и баркод:

 • Генерирането на етикетите се извършва изключително лесно. задава се диапазон и Tradefy създава съответните записи.
 • Отпечатването също се извършва лесно с един клик на мишката.
 • Следва трудната част залепянето по стилажите, някой трябеа да мине, да разлепи етикета от ролката и да го залепи на регала.

С това приключва работата по инсталиране на стилажите.

Софтуер

Tradefy SAS е складов софтуер доказл се в сферата на фулфилмънта. Основни функции:

 • Създаване на продукти. може да импортирате голям обем от продукти, а можете да ги добавяте един по един. Това включва генериране на уникален баркод и неговоте отпечатване на принтер и хартия по ваше желание. Добавяне на картинки, описание и др.
 • Извършване на доставки и тук може да импортирате голям списък с продукти или да ги добавяте един по един.
 • Извършване на ревизия на продукт или на дадено складово място.
 • Извършване на продажба от склада.
 • Обработка на поръчки на онлаин продажби.
 • Подготовка и изпращане на стока за външен склад – например фулфилмънт център на Amazon.
 • Dropshipping на стоки които не са налични във вашия склад а трабва да ги заявите на ваши партньори.

Списъка не е изчерпателенсофтуера се развива непрекъснато се добавят нови функции.

Интеграции с онлайн магазини и платформи

Множеството интеграции е ключово за производителността на склада, това спестява много време и средства. Какво прелагаме ние?

 • Интеграции със Amazon Ebay, Kaufland, Emag, Shopify, Cloudcaer, ConvertBuilder, Sellavi, Wix, Word Press, Open Cart.
 • Получавне на поръчки.
 • Управление на стоковите наличности за всеки маркетплейс, съобразно наличното в склада количество.
 • Управление на цените за всеки маркет плейс, от едно място.
 • Връщане на информация за изпълнението на пратките – тракинг номер и URLза проследяване.
 • Генериране и качане на фактури за платформите които изискват такива.

Интеграция с куриери

Tradefy поддържа интеграции с DPD, DP, DHL, Royal mail, Coreos, Speedy, Еконт, Sameday, както и с крос докинг оператори – Direks, Post One, IMP и др.

Registration
Български